Oferta

1

Firma Ortodroma świadczy usługi doradcze w zakresie szkoleń, konsultingu, auditowania, doradztwa i wdrażania Systemów Zarządzania Jakością według norm serii ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz dla lotnictwa, kosmonautyki i organizacji obrony według wymagań standardu serii: AS 9100 rev. D, AS 9120 rev. B i AS 9110 oraz serii: AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2105 i pozostałych. Wewnętrzny Sytem Kontroli (wyroby podwójnego zastosowania). Dla branży motoryzacyjnej IATF 16949:2016.

Oferujemy:

 • Szkolenia Pełnomocników ds. jakości, inżynierów jakości, auditorów wewnętrznych, personelu kierowniczego i kadry zarządzającej i inżynierskiej.
 • Szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Wdrażania rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii w firmach związanych z lotnictwem.

W skład naszej rozbudowanej oferty szkoleń oraz doradztwa wchodzi:

Szkolenia, wdrażanie i konsultowanie standardów, auditowanie systemów jakości, systemów bezpieczeństwa w zakresie wymagań:

 • ICAO – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem.
 • Program SSP, SMS: Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem Doc. 9859 AN/474 (wydanie trzecie – 2013 r.).
 • EASA, ULC (PART 21, 145, 147, M, 66 pozostałe JAA/JAR).
 • Certyfikacji EASA/ULC organizacji projektującej (DOA), produkującej (POA), obsługowej (MOA).
 • JAR-OPS 1.035 System jakości dla operatora.
 • IAQG – Systemy Zarządzania Jakością w lotnictwie, kosmonautyce i przemyśle obronnym, standardy serii: AS 9100 rev. D, 9110, 9120.
 • Regulamin Lotów RL 2015, Instrukcji Organizacji Lotów 2015 SP RP
 • Zarządzenie ryzykiem i stresem: ISO EN 31000:2011.
 • Zarządzanie: CRM Zasobami Kabiny/Załogi, ORM Ryzykiem Operacyjnym, MCC Współpraca w Załodze Wieloosobowej.
 • Systemy Zarządzania Jakością serii ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, wymagania branży motoryzacyjnej IATF 16949:2016 i pozostałe według wymagań klienta.
ORTODROMA D-K-P Zbigniew Sztorc